Fundación Engrunes

Clients

Fundación Engrunes

Entitat privada sense ànim de lucre, sent l'objecte social proporcionar a les persones en risc d'exclusió social o excloses, suport personal, un treball retribuït que els permeti reincorporar-se novament a una vida social i laboral activa i utilitzant com a eines el seu propi treball i el esforç personal.