Filtre Solar

El nostre treballl

Filtre Solar

Filtre Solar
Filtre Solar
Filtre Solar
Filtre Solar

Filtre Solar

El nostre client ens demana retolar els vidres dels despatxos i eliminar la molèstia del sol a través dels mateixos en els llocs de treball.

Mitjançant filtre solar laminem els vidres reduint així la quantitat de llum entrant i fent l'espai de treball més confortable sense les molèsties de la llum.


Enllaços relacionats